Het annuleren van afpraken tot 24 uur van tevoren is kostenloos. 
Niet of te laat geannuleerde afspraken en vergeten afspraken 
worden volledig aan u doorberekend.